Dispenser

Överåriga spelare:

Dispensansökan görs via lagkontot i anmälningsprogrmmet, i samband med laguppställningen.

Systemet ber dig automatiskt göra ansökan då du i laguppställningen anmäler en överårig spelare.

Högst två överåriga spelare får vara på planen samtidigt. Spelarna ska vara markerade med gul-grönt tejp kring vänster ärm. Tejp finns att hämta i tävlingskansliet.

Kommentarer